Important
# Ord Sortera fallande
Kategori Viktigt Akut
Acute
Kategori Viktigt akutvård
emergency care
Kategori Viktigt Allmäntillstånd
General condition / status
Kategori Viktigt ambulans
ambulance
Kategori Viktigt Andningsstillestånd / apné
Apnoea
Kategori Viktigt Brådskande
Urgent
Kategori Viktigt Första hjälpen
First Aid
Kategori Viktigt Genast
Immediately / straight away
Kategori Viktigt giftinformationscentralen
poison information center
Kategori Viktigt Larmcentral
psap - public safety answering point / emergency call centre
Kategori Viktigt Nedsatt immunförsvar / immundefekt
immunodeficiency / immunocompromised / immunosuppressed
Kategori Viktigt Nödsignal
distress signal
Kategori Viktigt nödsituation
emergency
Kategori Viktigt Olycka
Accident
Kategori Viktigt olycksfall
casualty / accident
Kategori Viktigt Omedelbart
Straight away / immediately
Kategori Viktigt plötsligt
sudden / suddenly
Kategori Viktigt snabb utbredning / sprider sig snabbt
spreads rapidly
Kategori Viktigt utryckningsfordon
emergency vehicles
Kategori Viktigt vakenhetsgrad
wakefulness / alertness