Specialties

Vetenskapliga ämnesområden / medicinska områden

# Ord Sortera fallande
Kategori Specialiteter akutsjukvård
Emergency Care
Kategori Specialiteter Allmänmedicin
general Medicine / Family medicine
Kategori Specialiteter andrologi
andrology
Kategori Specialiteter anestesi och intensivvård
anesthesia and intensive care
Kategori Specialiteter arbets- och miljömedicin
occupational and environmental medicine
Kategori Specialiteter arbetsfysiologi
occupational physiology
Kategori Specialiteter arbetsterapi
occupational therapy
Kategori Specialiteter audiologi
audiology
Kategori Specialiteter barn- och ungdomskirurgi
child and adolescent surgery
Kategori Specialiteter barn- och ungdomsmedicin
child and adolescent medicine
Kategori Specialiteter biologi
biology
Kategori Specialiteter endokrinologi
endocrinology
Kategori Specialiteter ergonomi
ergonomics
Kategori Specialiteter forskning
research
Kategori Specialiteter geriatrik
geriatrics
Kategori Specialiteter gynekologi
gynecology
Kategori Specialiteter handkirurgi
hand surgery
Kategori Specialiteter hematologi
hematology
Kategori Specialiteter hud- och könssjukdomar
skin and sexually transmitted diseases
Kategori Specialiteter infektionssjukdomar
infectious diseases
Kategori Specialiteter internmedicin
internal medicine
Kategori Specialiteter kardiologi
cardiology
Kategori Specialiteter kirurgi
surgery
Kategori Specialiteter Klinisk bakteriologi
Clinical bacteriology
Kategori Specialiteter klinisk farmakologi
Clinical pharmacology
Kategori Specialiteter Klinisk fysiologi
Clinical Physiology
Kategori Specialiteter klinisk genetik
clinical genetics
Kategori Specialiteter Klinisk neurofysiologi
Clinical neurophysiology
Kategori Specialiteter kärlkirurgi
vascular surgery
Kategori Specialiteter lungsjukdomar
lung diseases
Kategori Specialiteter Medicinsk farmakologi
Medical Pharmacology
Kategori Specialiteter medicinsk gastroenterologi och hepatologi
medical gastroenterology and hepatology
Kategori Specialiteter Medicinsk virologi
Medical Virology
Kategori Specialiteter mikrobiologi
microbiology
Kategori Specialiteter Neurologi
Neurology
Kategori Specialiteter Njurmedicin
Nephrology
Kategori Specialiteter Obstetrik
Obstetrics
Kategori Specialiteter Oftalmologi
Ophthalmology
Kategori Specialiteter Onkologi
Oncology
Kategori Specialiteter Ortopedi
Orthopaedics
Kategori Specialiteter pediatrik
paediatrics
Kategori Specialiteter plastikkirurgi / skönhetskirurgi / skönhetsoperation
plastic surgery
Kategori Specialiteter psykologi
psychology
Kategori Specialiteter Radiologi
Radiology
Kategori Specialiteter reumatologi
Rheumatology
Kategori Specialiteter rättsmedicin / kriminalteknik
forensics / legal medicine
Kategori Specialiteter sjukgymnastik / fysioterapi
physical therapy
Kategori Specialiteter sjukvård
healthcare
Kategori Specialiteter skolmedicin
traditional medicine
Kategori Specialiteter Socialmedicin
social medicine