Places
# Ord Sortera fallande
Kategori Platser Abortrådgivningsbyrå
Abortion agency / abortion counselling office
Kategori Platser Akuten / akutmottagning
Accident and emergency department / A&E
Kategori Platser Allmänonkologisk klinik
General oncology clinic
Kategori Platser ambassad
embassy
Kategori Platser Amningsmottagning
Lactation consultant office
Kategori Platser Anestesiologiska instutitionen
Department of Anaesthesiology
Kategori Platser Apotek
Pharmacy / Chemist's shop
Kategori Platser Arbetsmiljöinstitutet
Swedish National Institute of Occupational Health
Kategori Platser Audiologen
Department of Audiology
Kategori Platser Bakteriologiskt laboratorium
Bacteriological laboratory
Kategori Platser Barn- och ungdomspsykiatri
Department of Child and Adolescent Psychiatry
Kategori Platser Barnavdelning
Children's ward
Kategori Platser Barnavårdscentral (bvc)
Family center / Child health centre / child welfare centre
Kategori Platser Barnkirurgisk klinik
Department of Pediatric Surgery
Kategori Platser Barnklinik
Children's Department / Children's Clinic
Kategori Platser BB
maternity ward
Kategori Platser begravningsbyrå
funeral home / mortuary
Kategori Platser Behandlingshem
Treatment centre / clinic
Kategori Platser Blodcentral
Blood bank / blood centre
Kategori Platser Cellforskning; institution för
Department of Cell Research
Kategori Platser Dermatologisk avdelning / hudklinik
Department of Dermatology
Kategori Platser Diagnostisk radiologi; institutionen för
Department of Diagnostic Radiology
Kategori Platser Embryologi; institutionen för
Department of Embryology
Kategori Platser Endodonti; institutionen för
Department of Endodontics
Kategori Platser Enheten för forskning inom primärvården
Centre for Primary Care Research
Kategori Platser Farmaceutiska enheten
The Pharmacy Division
Kategori Platser Farmakologiskt laboratorium
Pharmacological laboratory
Kategori Platser flygplats
airport
Kategori Platser Folktandvård
National Dental Service
Kategori Platser fysiologiskt laboratorium
physiological laboratory
Kategori Platser Företagshälsovård
Company health service
Kategori Platser Förlossningsavdelning
Maternity ward
Kategori Platser förlossningsrum
delivery room
Kategori Platser förskola
Preschool
Kategori Platser Försvarmedicin; institutionen för
Department of Defense Medicine
Kategori Platser Försäkringskassan
social insurance agency / Local social insurance office
Kategori Platser Förvaltningen / administration
The Administration Department
Kategori Platser Gastroenterologisk avdelning
Department of Gastroenterology
Kategori Platser Geriatrisk avdelning
Geriatric department / Department of Geriatrics
Kategori Platser Gyn- onkologisk klinik
Gynaecology-oncology clinic
Kategori Platser Handkirurgi; institutionen för
Department of Hand Surgery
Kategori Platser Hematologisk avdelning
Department for diseases of the blood
Kategori Platser hjälpmedelscentral
rehab / aids central
Kategori Platser Hjärtintensivvårdsavdelning
Coronary intensive care unit (CCU)
Kategori Platser Hospice
Hospice
Kategori Platser Hälsohem
Health spa / Health farm
Kategori Platser hälsovårdsmyndighet
health authority
Kategori Platser Hälsovårdsnämnd
Public health board
Kategori Platser Hörcentral
Hearing aid centre
Kategori Platser Immunologi; institutionen för
Department of Immunology