Symptoms
# Ord Sortera fallande
Kategori Symtom a k u t - ansikte kropp uttal tid
f a s t - face arms speech time
Kategori Symtom andfådd
breathless / shortness of breath
Kategori Symtom andningsbesvär / andningssvårigheter
difficulty breathing
Kategori Symtom Andnöd
Dyspnea / breathlessness
Kategori Symtom anfall / anfallsvis
attack
Kategori Symtom Ansiktsförlamning
Facial paralysis
Kategori Symtom Ansiktssvullnad
Swelling to the face / facial swelling
Kategori Symtom aptitlös
loss of appetite
Kategori Symtom Avföringsinkontinens
fecal Incontinence / bowel incontinence
Kategori Symtom avmagring / avmagrad
emaciation / emaciated
Kategori Symtom avsvimmad / tuppat av
faint / in a faint
Kategori Symtom avvänjningssymtom
withdrawal symptoms
Kategori Symtom belastningssmärta
pain when putting weight on it
Kategori Symtom Beläggning
Coating
Kategori Symtom bismak
aftertaste / taint
Kategori Symtom Blek / blekaktig
Pale / palish / pallid
Kategori Symtom blekhet
pallor
Kategori Symtom blixt / blixtar
flash / flashes
Kategori Symtom Blod i urinen
Blood in urine
Kategori Symtom Blodfärgad avföring
Melena
Kategori Symtom blodiga
bloodstained
Kategori Symtom blodsprängd (öga)
bloodshot
Kategori Symtom blodstockning / stockning
congestion
Kategori Symtom blodstänk
bloodstain
Kategori Symtom blåmärke
bruise / contusion
Kategori Symtom Blåmärken runt ögonen eller bakom öronen
Bruises around the eyes or behind the ears
Kategori Symtom Blåsa / blåsor
blister / blisters / vesicle
Kategori Symtom blåsljud (i hjärtat)
heart murmur
Kategori Symtom Blöder från tanden
Bleeding from the tooth
Kategori Symtom Blödning
Bleeding
Kategori Symtom blödning; kraftig
severe bleeding
Kategori Symtom blödning; liten återkommande (vaginal)
spotting
Kategori Symtom Blöjutslag
Diaper rash
Kategori Symtom Bradykardi
Bradycardia
Kategori Symtom Brännande / brinnande
Burning
Kategori Symtom Bröstsmärta
Chest pain
Kategori Symtom Buksmärta
Abdominal pain / stomach ache / pain in the abdomen
Kategori Symtom buktar ut / utbuktande
bulging out
Kategori Symtom Bula
Bump / lump
Kategori Symtom bulta / bultande
throb / throbbing
Kategori Symtom bultande smärta
Throbbing pain
Kategori Symtom Cyanos / blåtonad hudfärg
Cyanosis / bluish skin tone
Kategori Symtom darra / darrighet / tremor
tremble / trembling
Kategori Symtom depression / Nedstämdhet
Depression
Kategori Symtom Diarré
Diarrhoea / diarrhea
Kategori Symtom Diarré - blodig
Bloodstained diarrhea
Kategori Symtom Diffus
Diffuse / fuzzy
Kategori Symtom dimmig
foggy
Kategori Symtom Dimsyn
Dim Vision / Dull Eyesight / Blurry vision / blurred vision
Kategori Symtom Dregla
Drool