Kategori

Kategorier

Samtliga ord på VårdSpråk.se är indelade i olika kategorier som t.ex. symtom, sjukdomar och råd & egenvård.

Uppdelningen gör det enklare att hitta ord man behöver i olika sammanhang. Syftet med indelningen är att det ska vara lätt att hitta, lätt att lära sig.

Teckna en prenumeration redan idag!