Områden

Områden

Symtomområden är indelningar i olika symtom och besvär man ofta stöter på inom sjukvården!

Feber, buksmärta, underlivsbesvär, urinvägsbesvär är några av dessa. Det finns många fler i systemet.

Teckna en prenumeration redan idag!