A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z | Å | Ä | Ö
# Ord
Kategori Sjukdomar & besvär cancer
cancer
Kategori Allmänna ord cancerframkallande / cancerogen
carcinogenic
Kategori Sjukdomar & besvär celiaki (se glutenallergi)
Kategori Anatomi cell
cell
Kategori Platser Cellforskning; institution för
Department of Cell Research
Kategori Anatomi cellkärna
nucleus
Kategori Undersökningar Cellprov / utstryk (från livmoderhalsen)
cervical smear / smear test
Kategori Anatomi centrala nervsystemet
central nervous system
Kategori Sjukdomar & besvär cerebral pares
cerebral palsy
Kategori Allmänna ord Cerebrospinal
cerebrospinal
Kategori Yrken Chefläkare
Chief medical officer
Kategori Sjukdomar & besvär chock
shock
Kategori Anatomi Cirkulation / kretslopp
Circulation
Kategori Sjukdomar & besvär cirkulationsrubbning
circulatory disorder
Kategori Kost citron
lemon
Kategori Allmänna ord Civilstånd
Marital status
Kategori Symtom Cyanos / blåtonad hudfärg
Cyanosis / bluish skin tone
Kategori Sjukdomar & besvär cysta
cyst
Kategori Undersökningar cystoskopi
cystoscopy
Kategori Allmänna ord Cytotoxisk
cytotoxic