A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z | Å | Ä | Ö
# Ord
Kategori Allmänna ord efterdyningar / efterverkningar
aftermath
Kategori Allmänna ord Eftervård
aftercare / follow-up treatment
Kategori Tidsbokning egenremiss
refer yourself / private referral
Kategori Behandling Egenvård
Self-care
Kategori Undersökningar ekg / elektrokardiogram / elektrokardiografi
ecd / electrocardiogram
Kategori Undersökningar ekokardiografi
echocardiography
Kategori Yrken Ekonomibiträde
kitchen helper
Kategori Yrken Ekonomiföreträdare
Catering supervisor
Kategori Sjukdomar & besvär Eksem
Eczema
Kategori Allmänna ord Elakartad
Malignant
Kategori Verktyg & Utrustning elastisk binda
elastic bandage
Kategori Allmänna ord Elektiv
elective
Kategori Symtom Elektriska brännskador
Electric burn / damage
Kategori Tidsbokning elektronisk remiss
electronic referral
Kategori Läkemedel elektroniskt recept
electronic recipe
Kategori Allmänna ord elev
pupil
Kategori Behandling Elkonvertering
Cardioversion
Kategori Allmänna ord Elstöt
Electric shock
Kategori Anatomi emalj
enamel
Kategori Sjukdomar & besvär Emboli / propp / blodpropp
Embolism / thrombosis
Kategori Platser Embryologi; institutionen för
Department of Embryology
Kategori Känslor empati
empathy
Kategori Allmänna ord en stund / ett tag
a while
Kategori Platser Endodonti; institutionen för
Department of Endodontics
Kategori Sjukdomar & besvär endokardit / infektion i hjärtklaffarna
endocarditis / infection heart valves / cardiac valves
Kategori Allmänna ord Endokrin
endocrine
Kategori Yrken Endokrinolog
Endocrinologist
Kategori Specialiteter endokrinologi
endocrinology
Kategori Sjukdomar & besvär Endometrios
Endometriosis
Kategori Undersökningar endoskopi
endoscopy
Kategori Symtom energilös (se trött)
Kategori Allmänna ord engelska
english
Kategori Sjukdomar & besvär engelska sjukan
rickets
Kategori Platser Enheten för forskning inom primärvården
Centre for Primary Care Research
Kategori Allmänna ord enorm
huge / enormous
Kategori Allmänna ord ensam
alone
Kategori Allmänna ord ensamstående
single
Kategori Allmänna ord epidemi
epidemic
Kategori Yrken Epidemiolog
epidemiologist
Kategori Sjukdomar & besvär Epidemisk hjärnhinneinflammation
Epidemic meningitis