A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z | Å | Ä | Ö
# Ord
Kategori Allmänna ord obalans
imbalance
Kategori Yrken Obducent
coroner / pathologist / medical examiner
Kategori Behandling Obduktion
Postmortem / autopsy / postmortem examination
Kategori Symtom Obehag
Malaise / discomfort
Kategori Känslor obehaglig
unpleasant
Kategori Allmänna ord Oberäknelig
haywire / erratic
Kategori Allmänna ord obeslutsam
indecisive
Kategori Allmänna ord obestämd
undetermined
Kategori Allmänna ord obligatorisk
mandatory
Kategori Allmänna ord Obotlig
Incurable / terminal
Kategori Allmänna ord Observation
Observation
Kategori Specialiteter Obstetrik
Obstetrics
Kategori Yrken Obstetriker
Obstetrician
Kategori Sjukdomar & besvär Obstipation (se förstoppning)
Kategori Platser Odontologisk avdelning
Department of diseases of the teeth
Kategori Allmänna ord ofarlig
harmless
Kategori Allmänna ord ofruktbar
infertile
Kategori Allmänna ord ofta
often
Kategori Specialiteter Oftalmologi
Ophthalmology
Kategori Allmänna ord oförenlig
incompatible
Kategori Allmänna ord ogiftig
non-toxic
Kategori Råd & Egenvård ohygienisk
unhygienic
Kategori Anatomi okbåge / okbensbåge
malar arch
Kategori Allmänna ord oklart / otydligt
unclear
Kategori Allmänna ord okontrollerad
uncontrollable
Kategori Tidsbokning oktober
october
Kategori Allmänna ord okänd anledning
unknown cause
Kategori Allmänna ord okänslig
insensitive
Kategori Symtom Oliguri
Oliguria
Kategori Anatomi Ollon
Glans
Kategori Viktigt Olycka
Accident
Kategori Viktigt olycksfall
casualty / accident
Kategori Platser Olycksfallsavdelning
Casualty ward
Kategori Allmänna ord Olyckshändelse
accident
Kategori Yrken ombud
representative
Kategori Allmänna ord omedelbar
immediate
Kategori Viktigt Omedelbart
Straight away / immediately
Kategori Allmänna ord omedveten
unaware
Kategori Allmänna ord Omgivningen
Surroundings
Kategori Allmänna ord Omhändertagande
take care of