A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z | Å | Ä | Ö
# Ord
Kategori Sjukdomar & besvär ulcerös colit
ulcerous colitis / ulcerative colitis
Kategori Undersökningar Ultraljud
ultrasound / Ultrasonics
Kategori Undersökningar ultraljudsundersökning
ultrasonography / ultrasound scan / ultrasonic test / ultrasonic examination
Kategori Allmänna ord umgås
socialize / keep company
Kategori Riktningar under / nedanför / nedan
Below
Kategori Allmänna ord Under det normala
subnormal
Kategori Allmänna ord under genomsnittet
below average
Kategori Anatomi Underarm
Forearm
Kategori Anatomi Underben
Shank / lower leg
Kategori Anatomi underkäken
mandible
Kategori Anatomi Underliv
Genitals (m) / lower abdomen / hypogastric region
Kategori Symtom Underlivssmärta
Vaginal pain / lower abdominal pain
Kategori Yrken Underläkare
medical assistant / House officer / intern
Kategori Anatomi underläpp
lower lip
Kategori Sjukdomar & besvär Undernärd / bristande näring
malnutrition / undernourished
Kategori Yrken Undersköterska
assistant nurse / a nursing assistant
Kategori Undersökningar Undersöka / Undersökning
Examine / Examination
Kategori Råd & Egenvård undvik / undvika
avoid / dogde
Kategori Allmänna ord ung
young
Kategori Allmänna ord ungdom
adolescence
Kategori Platser Ungdomsmottagning
Counselling centre for young people
Kategori Allmänna ord uppenbar / tydlig
obvious / overt
Kategori Undersökningar Uppföljning
Follow-up
Kategori Symtom upphöjda utslag
raised rash
Kategori Symtom uppkastning
emesis
Kategori Råd & Egenvård uppmjukande
emollient
Kategori Allmänna ord uppmärksam
attentive / observant
Kategori Känslor upprörande / väldigt irriterande
infuriating / upsetting
Kategori Symtom Uppsvälld
Bloated / puffy / swollen
Kategori Allmänna ord upptagen
busy / occupied
Kategori Allmänna ord upptäcka / detektera
detect
Kategori Verktyg & Utrustning uridom
condom catheter / external catheter / urinal condom / uridom
Kategori Allmänna ord Urin
Urine
Kategori Anatomi Urinblåsa
Bladder / urinary bladder
Kategori Läkemedel urindrivande (se vätskedrivande)
Kategori Symtom urininkontinens
urinary incontinence
Kategori Anatomi Urinledare
Ureter
Kategori Symtom Urinmängder; ökade/minskade
Decreased/increased urine levels / decreased/increased urination
Kategori Undersökningar Urinprov
Urine specimen / sample / urine test
Kategori Anatomi Urinrör
Urethra