A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z | Å | Ä | Ö
# Sortera fallande Ord
Kategori Allmänna ord anmälningsskyldig sjukdom
notifiable
Kategori Läkemedel antikolinerg
anticholinergic
Kategori Anatomi Ansikte
Face
Kategori Yrken Allmänläkare
GP General Practitioner / generalist
Kategori Känslor alienation / fjärmande
alienation
Kategori Anatomi andra tån
second toe
Kategori Känslor ambivalent
ambivalent
Kategori Anatomi Artär
Artery
Kategori Allmänna ord avvattning / dränering
drainage
Kategori Sjukdomar & besvär anorektiker
anorexic
Kategori Allmänna ord alkoholiserad
alcoholic
Kategori Allmänna ord arbetsträning
job training
Kategori Sjukdomar & besvär Axelluxation
Shoulder dislocation
Kategori Allmänna ord Ansamling
Accumulation
Kategori Sjukdomar & besvär artros
arthrosis
Kategori Symtom aptitlös
loss of appetite
Kategori Symtom andningsbesvär / andningssvårigheter
difficulty breathing
Kategori Allmänna ord Abort
Abortion
Kategori Läkemedel Antikoagulans
Anticoagulant
Kategori Läkemedel administrera / ge
administer / dosing
Kategori Läkemedel antipsykotika
antipsychotics
Kategori Allmänna ord amma
breast-feed
Kategori Allmänna ord acklimatisera sig
acclimatize
Kategori Specialiteter akutsjukvård
Emergency Care
Kategori Anatomi Axel
Shoulder
Kategori Yrken Ambulansförare
Ambulance driver
Kategori Allmänna ord alienera
alienate
Kategori Sjukdomar & besvär anafylaktisk chock
anaphylaxis / anaphylactic shock
Kategori Allmänna ord Anpassa / anpassning
Adapt / adaptation
Kategori Läkemedel Atropin
Atropine
Kategori Allmänna ord avvakta
await
Kategori Anatomi ansiktsnerv
facial nerve
Kategori Allmänna ord allergiframkallande
allergenic
Kategori Behandling artroskopi (se titthålskirurgi)
Kategori Symtom Ansiktssvullnad
Swelling to the face / facial swelling
Kategori Sjukdomar & besvär arytmi
arrhythmia
Kategori Specialiteter arbetsfysiologi
occupational physiology
Kategori Allmänna ord andningsfrekvens
respiratory rate
Kategori Sjukdomar & besvär Allergi
Allergy
Kategori Läkemedel Antihistamin
Antihistamine