A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z | Å | Ä | Ö
# Ord
Kategori Symtom a k u t - ansikte kropp uttal tid
f a s t - face arms speech time
Kategori Anatomi abdominalvägg / bukvägg
abdominal wall
Kategori Riktningar abduktion
abduction
Kategori Allmänna ord abnormitet
Abnormality
Kategori Allmänna ord Abort
Abortion
Kategori Platser Abortrådgivningsbyrå
Abortion agency / abortion counselling office
Kategori Sjukdomar & besvär abstinens
Abstinence
Kategori Allmänna ord abstrakt / sammanfattning
abstract
Kategori Allmänna ord acklimatisera sig
acclimatize
Kategori Allmänna ord adekvat
adequate
Kategori Läkemedel administrera / ge
administer / dosing
Kategori Allmänna ord Adoption
Adoption
Kategori Allmänna ord adoptivföräldrar
adoptive parents
Kategori Allmänna ord adotivbarn
adopted child / adoptee
Kategori Tidsbokning adress
address
Kategori Sjukdomar & besvär afasi
aphasia
Kategori Känslor affekt / emotion
affective
Kategori Känslor affektion
affection
Kategori Sjukdomar & besvär affektiv störning
affective disorder
Kategori Allmänna ord aga
spanking / chastisement / punishment
Kategori Känslor aggression / aggressivitet
aggression
Kategori Känslor agiterad / agitation
agitation / agitated
Kategori Sjukdomar & besvär agorafobi / torgskräck
agoraphobia
Kategori Sjukdomar & besvär aids / förvärvat immunbristsyndrom
aids / acquired immunodeficiency syndrome
Kategori Sjukdomar & besvär akne / finnar
acne
Kategori Sjukdomar & besvär akrofobi / höjdskräck
acrophobia
Kategori Allmänna ord aktivera
activate
Kategori Allmänna ord aktivitet
activity
Kategori Allmänna ord Aktiviteter i det dagliga livet (adl)
Activities in daily life (ungefär)
Kategori Råd & Egenvård aktsam / försiktig
careful
Kategori Allmänna ord Aktuell
Current
Kategori Allmänna ord Aktuellt / nuvarande
Present history
Kategori Behandling akupunktur
acupuncture
Kategori Yrken Akupunktör
Acupuncturist
Kategori Viktigt Akut
Acute
Kategori Läkemedel akut p-piller / dagen-efter-piller
Emergency contraception / morning after pill
Kategori Platser Akuten / akutmottagning
Accident and emergency department / A&E
Kategori Specialiteter akutsjukvård
Emergency Care
Kategori Viktigt akutvård
emergency care
Kategori Känslor alienation / fjärmande
alienation