A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z | Å | Ä | Ö
# Ord
Kategori Allmänna ord Ansvar
Responsibility
Kategori Allmänna ord Ansvarig
Responsible
Kategori Läkemedel antacida
antacid
Kategori Läkemedel Antibiotika
Antibiotic
Kategori Läkemedel Antidepressivt medel
Antidepressant
Kategori Allmänna ord Antigen
antigen
Kategori Läkemedel Antihistamin
Antihistamine
Kategori Läkemedel Antikoagulans
Anticoagulant
Kategori Läkemedel antikolinerg
anticholinergic
Kategori Anatomi antikropp
antibody
Kategori Kost antioxidanter
antioxidants
Kategori Läkemedel antipsykotika
antipsychotics
Kategori Råd & Egenvård antiseptisk
antiseptic
Kategori Anatomi Aorta
Aorta
Kategori Undersökningar aortografi
aortography
Kategori Sjukdomar & besvär apati
apathy / listlessness
Kategori Platser Apotek
Pharmacy / Chemist's shop
Kategori Yrken Apotekare / farmaceut
Chemist / pharmacist
Kategori Tidsbokning april
april
Kategori Allmänna ord Aptit
Appetite
Kategori Symtom aptitlös
loss of appetite
Kategori Specialiteter arbets- och miljömedicin
occupational and environmental medicine
Kategori Specialiteter arbetsfysiologi
occupational physiology
Kategori Allmänna ord arbetsförmåga
Capacity for Work
Kategori Platser Arbetsmiljöinstitutet
Swedish National Institute of Occupational Health
Kategori Undersökningar arbetsprov (arbets-EKG)
Exercise Test
Kategori Sjukdomar & besvär arbetsskada
work-related injury
Kategori Yrken Arbetsterapeut
Occupational therapist
Kategori Specialiteter arbetsterapi
occupational therapy
Kategori Allmänna ord arbetsträning
job training
Kategori Känslor arg / förbannad
pissed off / angry
Kategori Anatomi Arm
Arm
Kategori Anatomi Armbåge
Elbow
Kategori Anatomi Armbågsbenet
ulna
Kategori Anatomi armbågsled
elbow joint
Kategori Anatomi Armhåla
Armpit / axilla
Kategori Anatomi Armveck
Bend of the elbow
Kategori Anatomi arteriell
arterial
Kategori Undersökningar arteriografi
arteriography
Kategori Sjukdomar & besvär arterioskleros
arteriosclerosis