A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z | Å | Ä | Ö
# Ord
Kategori Sjukdomar & besvär Artrit / ledinflammation
Arthritis
Kategori Sjukdomar & besvär artros
arthrosis
Kategori Behandling artroskopi (se titthålskirurgi)
Kategori Anatomi Artär
Artery
Kategori Sjukdomar & besvär arytmi
arrhythmia
Kategori Allmänna ord asbest
asbestos / earth-flax
Kategori Allmänna ord asocial
asocial
Kategori Sjukdomar & besvär aspergers
Asperger's syndrome
Kategori Yrken assistent
assistant
Kategori Sjukdomar & besvär Astma
Asthma
Kategori Yrken astmasjuksköterska
asthma nurse
Kategori Allmänna ord asylboende
asylum center / asylum accommodations
Kategori Allmänna ord asylsökande
asylum seeker
Kategori Yrken AT-läkare
Preregistration house officer / intern
Kategori Sjukdomar & besvär atopiskt eksem
Atopic eczema / atopic dermatitis
Kategori Allmänna ord atrofi
atrophy
Kategori Läkemedel Atropin
Atropine
Kategori Allmänna ord attest
medical certificate
Kategori Undersökningar audiogram
audiogram
Kategori Yrken Audiolog
Audiologist
Kategori Platser Audiologen
Department of Audiology
Kategori Specialiteter audiologi
audiology
Kategori Yrken Audionom
Bachelor of Science in Audiology / Audiologist
Kategori Tidsbokning augusti
august
Kategori Allmänna ord Auskultation
Auscultation
Kategori Sjukdomar & besvär autism
autism
Kategori Allmänna ord autoimmunitet
autoimmunity
Kategori Yrken Avdelningsläkare
Ward physician / registrar
Kategori Yrken Avdelningssköterska
Charge Nurse
Kategori Allmänna ord Avfallsprodukt
Waste product
Kategori Allmänna ord Avföring
Defecation / EXCRETe / stool
Kategori Symtom Avföringsinkontinens
fecal Incontinence / bowel incontinence
Kategori Läkemedel Avföringsmedel / laxeringsmedel
Purgative / laxative
Kategori Undersökningar Avföringsprov
Stool specimen
Kategori Tidsbokning Avgift / kostnad
Fee / charge
Kategori Allmänna ord avgiftning
detoxification
Kategori Tidsbokning avgiftsfri
free of charge
Kategori Allmänna ord avgränsad / avgränsat
demarcated
Kategori Allmänna ord avgöra
determine / decide
Kategori Symtom avmagring / avmagrad
emaciation / emaciated