Prenumeration

Du kan använda VårdSpråk.se på fyra olika sätt: Gratis, Svenska, Medium eller Premium. Nedan listas vad som ingår i de olika paketen.

Yes 14 dagars öppet köp! Yes Ingen bindningstid!

Funktion Gratis Svenska Medium Premium
Ord:        
Svenska Yes Yes Yes Yes
Engelska Yes Yes Yes Yes
Tyska, Norska, Franska & Spanska No No No Yes
Sammanhang:        
Symtomområden No No No Yes
Symtombank No No No Yes
Ljud:        
Svenska No Yes Yes Yes
Engelska No No Yes Yes
Fonetisk skrift:        
Engelska [ˈɪŋ.ɡlɪʃ] No No Yes Yes
Frasförslag:        
Svenska No Yes Yes Yes
Engelska No No Yes Yes
Situationer (Vanliga fraser) No Yes Yes Yes
Bilder:        
Svenska - Engelska No Yes Yes Yes
Tyska, Norska, Franska & Spanska No No No Yes
Lärportalen:        
Öva med våra Quiz No Yes No Yes
Önska lärområden * No No No Yes
Tillgång till VårdSpråks kurserMemrise No No No Yes
 

0 kr

39 kr/månad

49 kr/månad

99 kr/månad

Med VårdSpråk.se är det enkelt och effektivt att bättra på sina språkkunskaper i Engelska eller Svenska!

Skapa ett konto gratis idag och meddela oss när du vill ha ett Medium- eller Premiumpaket så skickar vi faktura. Vi har ingen bindningstid och drar av 25% på priset vid helårsbetalning!

Begär offert för större antal användare än 5 st per arbetsplats som t.ex. vårdcentral, avdelning på sjukhus, universitet, SFI-utbildningar eller Regioner/Landsting.

Priser visas inklusive moms och avser 1 st användarkonto. (* Gäller vid helårsprenumeration och minst 5 st användare på samma arbetsplats.)


Varje läkarbesök inom primärvården kostar mellan 1400-1800 kr (Vården i siffror). Genom att underlätta kommunikation mellan vårdgivare och patienter hoppas vi kunna minska på onödiga besök och bättre kunna hänvisa patienten till rätt vårdnivå.