Vision

Vision

Vi hoppas kunna göra engelska i första hand och andra språk i andra hand tillgängligare för alla som jobbar inom sjukvården.

Varje läkarbesök inom primärvården kostar mellan 1400-1800 kr (Vården i siffror). Genom att underlätta kommunikation mellan vårdgivare och patienter hoppas vi kunna minska på onödiga besök och bättre kunna hänvisa patienten till rätt vårdnivå.

Sök enkelt efter förslag på fraser du behöver när du pratar med patienter. Orden kan sökas fram en och en eller tillsammans med andra ord och fraser i ett sammanhang.

Vi prioriterar kvalitet framför kvantitet. Det är bättre att få rätt förslag på översättningar än att ha massor av ord som inte ger stöd i ditt arbete.

De inspelade rösterna tillhör män och kvinnor i olika åldrar och de har svenska som sitt modersmål för att motivera och inspirera andra att också lära sig engelska.

Förutom engelska och svenska översättningar och förslag (inklusive ljudinspelningar) är orden även översatta till:

  • Tyska
  • Norska
  • Franska
  • Spanska

Just nu arbetar vi med Finska och Danska.